Hva er Kiwanis Club Tønsberg Blanca ?

Kiwanis Club Tønsberg Blanca er en åpen dameklubb, i dag er vi 25 medlemmer. Vi er en humanitær organisasjon som hjelper barn og unge i vårt nærmiljø, ofte der hvor det offentlige ikke strekker til. Partipolitikk og religion har vi ikke på dagsorden. I vår klubb er vi i alderen fra femti år og oppover. Vi trives godt sammen, og det er «høyt under taket» på våre medlemsmøter. Møtene har vi annenhver tirsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

Organisasjoner som vi støtter; Tønsberg funksjonshemmedes idrettslag, Frelsesarmeen, Incestsenteret, Kirkens Bymisjon, Ungdomskafeen Quasimodo, The Mondays m.m.

Kiwanis fellesprosjekter. Vi er også med og støtter Kiwanis fellesprosjekter; Burn Camp (sommerleir for brannskadde barn i samarbeid med Haukeland Sykehus), Mental Helse Ungdom (sommerleir), Albaniahjelpen og Stiftelsen Gurvika, som er et feriested for utviklingshemmede.

Kiwanisdukken – Barnas trøst og venn ! Vi produserer og gir ut dukken gratis til; SIV i Tønsberg, legesentre i vårt distrikt, Krisesenteret m.m. Dukken blir brukt som et pedagogisk ledd mellom behandler og barn.

Økonomi; Hvordan finansierer vi våre aktiviteter? Den mest synlige måten er salg av Kiwanis advents kalender. I november ser dere oss i butikkene i nærmiljøet. Vi selger ca 1 200 kalendre hvert år. I mange hjem er det en tradisjon å åpne denne kalenderen hver dag før jul.

En helg i november har vi vårt årlige julemarked i Handelstandens Hus i Tønsberg. Vi er med i «Grasrotandelen», vi har kakelotteri på Tønsbergdagen og vi selger Ullmax-produkter.

Klubben. Det sosiale har en viktig plass i klubblivet. Dette er med på å sveise oss sammen, og gjør at vi arbeider som en enhet. Fra tid til annen arrangerer vi fellesturer, besøker andre klubber, eller inviterer foredragsholdere på våre møter.

 Wallmanns salonger

 

 

 

 

 

Jubileumstur til Wallmans Salonger