Prinsipper

Kiwanis prinsipper

 

Formålet med Kiwanis International er å:

Prioritere menneskelige og indre livs-
verdier foran materielle goder

Oppmuntre til å leve etter Den Gyldne Regel:
”Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.”

Arbeide for høy sosial, yrkesmessig
og forretningsmessig etikk.

Bidra til å utvikle samfunnsansvar
basert på omtanke og hjelpsomhet.

Bidra til å skape og bevare en sunn
offentlig opinion som leder til økt
samfunnsansvar og rettferdighet.