Hva gjør Kiwanis

HVA GJØR KIWANIS?
KIWANIS konsentrerer sin innsats på områder i lokalsamfunnet der stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte.
Kiwanis prioriterer sin innsats slik;
• KIWANIS gir støtte og hjelp til barn og unge, spesielt funksjonshemmede
• KIWANIS samarbeider med og assisterer eldre som er alene eller ved syke/aldershjem
• KIWANIS hjelper spesielt trengende grupper, nasjonalt og internasjonalt
• KIWANIS oppmuntrer til internasjonal forståelse og samarbeid.
I korthet, Kiwanis arbeider for at de vi søker å hjelpe, skal få det bedre og i størst mulig grad ha en meningsfylt tilværelse