Hva er Kiwanis

Hva er Kiwanis?
• KIWANIS er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge
• KIWANIS er en serviceorganisasjon med ca 586 000 aktive kvinner, menn, barn og unge
• KIWANIS International arbeider i mer enn 80 land med hovedkvarter i Indianapolis, Indiana
• KIWANIS har ca 16 000 klubber (herav 8 600 klubber for voksne) i 5 regioner, oppdelt i 50 distrikter
• KIWANIS er partipolitisk og religiøst nøytral
• KIWANIS består av mennesker som ønsker å hjelpe og støtte svake grupper i samfunnet
• KIWANIS prioriterer “BARN FØRST OG FREMST”, men støtter også funksjonshemmede og eldre
• KIWANIS skaffer midler gjennom arbeid og diverse aksjoner
• KIWANIS holder regelmessige klubbmøter med foredrag, diskusjoner, bedriftsbesøk med mer.
I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe der hvor virkelig behov er til stede.